Thư viện Video

BẢN TIN
 
Hội nghị tập huấn tài liệu giáo dục địa phương lớp 4
 
     Ngày 27/10/2023, Trường Tiểu học Thuận Thành tham gia Hội nghị tập huấn tài liệu giáo dục địa phương lớp 4.
    Tại Hội nghị tập huấn, đại biểu được các báo cáo viên trao đổi về những nội dung trọng tâm của Tài liệu: Giới thiệu Tổng quan Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Long An - Lớp 4; các cơ sở pháp lí và thực tiễn biên soạn tài liệu; định hướng biên soạn, cấu trúc từng chủ đề của tài liệu; những lưu ý trong quá trình sử dụng Tài liệu; việc sử dụng Tài liệu để thực hiện mạch nội dung “Địa phương em” trong môn Lịch sử và Địa lí lớp 4. Đồng thời các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ những khó khăn vướng mắc và đề xuất những giải pháp phù hợp thực tiễn của các đơn vị để triển khai hiệu quả nội dung Tài liệu đảm bảo mục tiêu yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực học sinh trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục lớp 4. 
 

Các đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn tài liệu giáo dục địa phương lớp 4.
2018 © Trường Tiểu học Thuận Thành
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An