Thư viện Video

BẢN TIN
 
Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động Trường TH Thuận Thành
 Năm học 2023-2024 
     Ngày 20/10/2023, Trường TH Thuận Thành tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động  năm học 2023-2024. Hội nghị có mặt đầy đủ CB-VC-NLĐ về dự. 
     
     CB-VC-NLĐ về dự Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động.
     Hội nghị đã thông qua  Kế hoạch năm học ,  Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024, Dự thảo Qui chế dân chủ,  Dự thảo quy chế công khai,  Dự thảo Qui chế đối thoại,  Dự thảo Quy tắc ứng xử,  Dự thảo Quy chế phối hợp,  Dự thảo quy chế chuyên môn,  Dự thảo quy chế làm việc 
Thầy Đặng Thanh Tuấn - Phó Hiệu trường thông qua Dự thảo quy chế chuyên môn
     
     Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025 gồm  03 đồng chí :  Nguyễn Thị Bạch Triết , Nguyễn Thanh  Duy,  Lê Thị Hồng Ánh.

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025
Tác giả:
2018 © Trường Tiểu học Thuận Thành
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An