Thư viện Video

KẾ HOẠCH THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH
KẾ HOẠCH THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi hùng biện tiếng Anh cấp huyện năm học 2020 - 2021 Thực hiện Công văn số 1261/PGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm học 2020-2021; Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi hùng biện tiếng Anh cấp huyện năm học 2020 - 2021 như sau:
Bấm vào đây để xen chi tiết 
/Uploads/4029/files/1664_KH-GD%c4%90T_H%c3%99NG%20BI%e1%bb%86N%20TI%e1%ba%beNG%20ANH%202020-2021_signed(1).pdf
2018 © Trường Tiểu học Thuận Thành
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An